Program przeznaczony jest dla stołówek zakładowych w przedsiębiorstwach, które refundują pracownikom posiłki w trakcie pracy. Pozwala rozliczać wydane posiłki (wartościowo), uwzględniając zarówno czas pracy pracownika, jak i limity kwotowe przyznane na okres rozliczeniowy. Program Stołówka umożliwia prowadzenie wielu stołówek.

Stołówka Stołówka Stołówka Stołówka Stołówka