Program przeznaczony jest dla stołówek zakładowych.

Zasadniczą funkcją programu jest elektroniczna rejestracja wydawanych pracownikom posiłków. Rejestracja opiera się na identyfikacji pracowników za pomocą kart identyfikacyjnych stosowanych w czytnikach Systemów Rejestracji Czasu Pracy. W bazie danych systemu rejestruje się pracowników uprawnionych do pobierania posiłków i przydziela im się limity kwotowe posiłków, które im przysługują w kolejnych okresach rozliczeniowych. System umożliwia prowadzenie wielu stołówek, dla każdej obsługa pracowników wielu firm.

Aplikacja 'Stołówka' została tak zaprojektowana, aby była możliwa nieprzerwana praca na stanowisku wydawania posiłków, nawet w przypadku braku połączenia z serwerem Bazy Danych. W trybie pracy bez połączenia możliwe jest korzystanie z dwóch opcji programu:

  • Wydawanie posiłków,
  • Menu posiłków stołówki,

Program 'Stołówka' podczas każdego uruchomienia dokonuje synchronizacji lokalnych danych z serwerem bazy danych. Proces synchronizacji polega na wysłaniu do serwera wszystkich danych ewentualnie zgromadzonych w trybie bez połączenia, oraz zaktualizowaniu danych o pracownikach i menu posiłków stołówki w lokalnej bazie danych. Aktualizacja ta umożliwia w każdej chwili przejście do trybu bez połączenia.

Aplikacja 'Stołówka' wyposażona jest w system zabezpieczeń kontrolujący dostęp do poszczególnych części aplikacji. Oparty jest on na własnym systemie sztywno zdefiniowanych ról i uprawnień, które można przypisywać poszczególnym użytkownikom.

Program 'Stołówka' posiada wbudowany mechanizm automatycznego okresowego wykonywania kopii zapasowe bazy danych. Aplikacja współpracuje z darmowymi wersjami MS SQL (MSDE 2000 i MS SQL 2005 Express), które nie posiadają wbudowanych agentów umożliwiających autonomiczne okresowe wykonywanie kopii zapasowej przez serwer bazy danych. W takiej sytuacji lub gdy na serwerze nie skonfigurowano wykonywania kopii zapasowych, należy aktywować wbudowany w aplikację system okresowego wykonywania kopii zapasowej.